Aktiviteter

I kalendern på vår hemsida kan man se våra aktiviteter. Primärt är det söndagens gudstjänster som vi bjuder in till. Ibland har vi också andra events som olika konserter, gårdsfester och smågrupper. Att komma med på söndagarna är ett bra först steg att lära känna oss och komma in i församlingen. Välkommen!