Älskakonceptet

Ordet älska har vi valt som ledord därför att det sätter fingret på det viktigaste i den kristna tron, dvs Guds kallelse genom Jesus Kristus att älska mer och dömma mindre (Joh 13:34, Luk 6:37, 10:27). Älska handlar om hjärtat, om en inre attityd och grundinställning av värme, respekt och engagemang som gör stor skillnad. Älskandet är också handling.

Älskandet har sin källa i Guds positiva relation till världen, dvs att Gud gillar världen och vill oss gott . Ty sä älskade Gud världen … (Joh 3:16). Den kristna tron bygger på erfarenheten av denna gudomliga värme och acceptans och att våra liv är kallade att respondera kreativt och fritt till denna kärlek, både i relation till en själv, andra och Gud själv, men också till livet i stort och det man gillar att göra och vara.

Älska Gud – rörelsen uppåt

Att älska Gud handlar om att komma till vila med insikten att Gud är den yttersta orsaken till att något finns istället för att inte finnas. Dvs att vi är skapade och har ett ursprung i Guds vilja. Att det finns en andlig närvaro i världen som kallar på oss och som vill ha relation och kontakt. Att älska Gud handlar om att svara på denna känsla eller erfarenhet. Att kommunicera tillbaka. Detta kan göras på många olika sätt både individuellt och gemensamt med andra. Där man känner frid. Den kristna gudstjänsten firas på grund av Jesus eget löfte att vara närvarande och inspirerande när vi samlas i hans namn (Matt 18:20). I gudstjänsten möter vi därför Gud i bön, nattvarden, Ordet, lovsången och varandra. Alla är varmt välkomna med.

Älska livet – rörelsen inåt!

Erfarenheten av Gud befriar inte bara till existentiell mening och tillhörighet, utan också till att leva livet med mer passion och närvaro. I bibeln talas om Jesus Kristus som livets bröd, dvs om Gud som en livgivande energi som kan bryta in i ens inre och frigöra passion och närvaro i känslan, varandet och det man håller på med (Joh 6). Alla är inte lika och gillar inte alltid samma saker. Vissa mår bäst av hög puls mitt i stan och andra av skog och stillhet. Rörelsen inåt betonar att var och en uppmuntras att hitta och odla det man själv gillar och mår bra av, om det nu är djur, natur, nån speciell musik, dans, arkitektur, träning, matlagning, fest eller någon speciell kulturell aktivitet. Att älska livet handlar också om att att bli vän med sig själv, ens tid och sammanhang. Att bli vis och lära både av sina misstag och det som fungerar bra. Att bli en levnadskonstär som får ihop livspusslet.

Älska människor – rörelsen utåt!

I en av Jesus mer kända predikningar, bergspredikan i bibeln (Matt 5), talar han bl. a. om barmhärtighet. Att visa generositet och omtanke med människor. Livet är inte alltid enkelt och ibland kan det köra ihop sig rejält. Som kristen är man kallad av Jesus Kristus att dela med sig och inte bara leva för sig själv. I Matteuskyrkan uppmuntrar vi därför till generositet och engagemang överallt där det gör nytta. Att bjuda på sig själv, sin tid, pengar och att bli vän med folk. Vi tror att människor vill väl och vill vara med och uppmuntra till ett mer vänligt samhälle. I detta syfte samverkar vi speciellt med Göteborgs Räddningsmissions sociala volontärarbete www.raddningsmissionen.se . Här kan man få handledning och hjäp att hitta ett område där man kan hjälpa till. Vi samlar också in pengar som både går till socialt stöd utomlands och till behövande i Majorna och Göteborg via vår barnhärtighetsfond. Vi ser också våra söndagsgudstjänster och smågrupper i församlingen som stödsammanhang, där vi finns till för varandra och är med och bygger upp en positiv och stödjande kultur som bygger på värme, generositet och omtanke. Våra lokaler hyr/lånar vi ut till olika självstödsgrupper så som YPAA, AA, OA, etc.