En stilla dag – Lördag 14 mars 2020

Många av oss idag har ett delat förhållande till stillhet och tystnad, det kan både vara något vi längtar efter eller skräms utav. För andra kan det tyckas omöjligt att hitta stunder av stillhet i en tid av ständig uppkoppling och tillgänglighet.

I retreatens tystnad får vi möjlighet att släppa vardagens krav och vara här och nu i ömsesidig respekt och frihet. Ofta får vi syn på saker i oss själva som annars förblir dolt och samtidigt får vi erfara att vår djupaste identitet är att vi är skapade och älskade av Gud. Denna erfarenhet förvandlar oss till att bejaka heligheten, Guds avbild, i varje människa. 

Under denna dag av stillhet i Matteuskyrkan kommer vi vara i tystnad tillsammans mitt i stadens brus. Dagen får sin rytm av gemensam måltid, bön och meditation. Det kommer finnas möjlighet till enskilt samtal, vila, promenader och kreativt skapande. 

I klostertraditionen finns rika erfarenheter av att leva ett liv i tystnad, bön, arbete och studier. Vi är glada att en av systrarna ifrån Klaradals kloster i Sjövik är med oss denna dag och delar sina tankar med oss. 

Denna dag är öppen för alla, kanske särskilt för dig som inte tidigare varit på retreat. Maten är vegetarisk, skriv gärna i anmälan om du har några allergier. Välkomna!

Dagsprogram: 

9:30 Dörrarna öppnas, registrering

10:00 Inledning till tystnaden

Vila/promenad/samtal/skapande mm

12:00 Bön

12:20 Lunch

13:30 Meditation

Vila/promenad/samtal/skapande/fika mm

16:00 Bön och nattvard

17:00 Avslutning

Kostnad: 250 kr, inkluderar lunch och fika samt gåva till Klaradals kloster

ANMÄLAN : skicka epost till: retreat@matteuskyrkan.se 
skriv med om du har mat allergier.