Evangeliet i korthet

Gud skaparen

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord (1 Mos 1:1) Kristen tro bygger i grunden på en förtröstan på Gud som skapare. Att allt som funnits, finns och kommer att finnas i sin helhet ytterst har sitt ursprung i Guds vilja. Att Gud tryckt på startknappen till ett universum som sprudlar av liv och rörelse. Hur sedan allt utvecklats till att bli så som det är idag lär vi oss mer och mer om genom vetenskap och forskning. Kristen tro har således en grundläggande positiv syn på världen, livet och det mänskliga. Oavsett vad man tycker om att finnas så är livet en gåva med stora möjligheter och ett stort ansvar. Hur man väljer att leva får konsekvenser både för en själv, andra och hela världen.

Gud frälsaren

Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. (Jon 3:17)  Att leva och finnas är dock inte alltid så enkelt. Det sammlade vittnesbördet om livet på jorden innehåller både mycket skönhet och glädje men också mycket smärta och tragik. I berättelsen om Jesus Kristus i bibeln ser vi Guds tydligaste ord om att vi inte lämnats ensamma och att Gud vill oss väl. Vi är inte helt utlämnade åt oss själva och naturens osentimentala och ibland livsfarliga krafter. Gud finns på vår sida som kraftkälla och inspiration till förändring och nåd. Vi kan kan få ny kraft, förlåtesle, inspiration och hjälp till försoning genom att öppna oss för Guds nåd och omfamning i Jesus Kristus. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad (Apg 2:21) Hans död och uppståndelse ger nytt liv, befriar från skuld och skam och ingjuter hopp i själen, både individuellt men också kollektivt, till hela skapelsen. Det ger en nystart. Av Kristus lär vi oss också att leva barmhärtigt, förlåtande, omsorgsfullt och generöst med alla människor och hela skapelsen. Att älska!

Gud den närvarande heliga Anden

I honom har också ni, sedan ni kom till tro, fått den utlovade heliga Anden som ett sigill. (Ef 1 :13)  Alla människor kan öppna sig för denna Guds omfamning i Jesus Kristus. Genom att säga ja till Jesus Kristus öppnas en andlig kraftkälla till livet. Man får ta emot Guds helige Ande som en gåva. Genom kraftkällorna; gudstjänst, predikan, nattvard, dop, lovsång, bön och egen personlig stillhet inför Gud kan man dagligen förnyas och få ny inre kraft. Guds närhet öppnas upp för en. Församlingen, kyrkan, är den gränsbrytande gemenskap som av Jesus Kristus själv fått uppdraget att fira och vittna om denna Guds närvaro och kärlek. Att Gudsrike är kännbart och möjligt att öppna sig för här och nu. Att Gud älskar alla och en dag kommer komma åter i härlighet för att fullborda vår existens och harmonin i världen. Gud vill ha relation och gemenskap med dig och hjälpa dig att få ett bra liv, att älska dig själv, livet och andra på din väg!