Öppen förskola

Vår Öppna förskola för utsatta EU-medborgare och deras barn har öppet varje vardag mellan 09:00 och 15:00. Den finns i Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17, och är öppen för alla barn till utsatta EU-medborgare och specifikt till romska utsatta EU-medborgare i Göteborg.

Detta är en öppen dagverksamhet där föräldrar och barn kan få finnas under samma tak och ha möjlighet att göra olika saker.

Barnen får här en trygg plats att vara på, stimulans och människor som ser och bejakar deras grundläggande behov. Mat, lek, språkutveckling, hälsa, skapande, sömn, sammanhang och en struktur för dagen.

Verksamheten är ett samarbete mellan Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs kommun, Matteuskyrkan och Saronkyrkan.
Kommunen bekostar projektet till två tredjedelar och Räddningsmissionen är projektägare.

För dig som är förälder

Vi erbjuder öppen förskola/dagverksamhet för barn och föräldrar som vistas i Göteborg utan uppehållsrätt.

Ditt barn får under dagarna möjlighet till lek och lärande tillsammans med andra.

Du som vuxen kan få viss undervisning i svenska. Vidare erbjuder vi information kring skola för dina barn, hälsa och sjukvård, samt övrig samhällsinformation som kan underlätta din och ditt barns vistelse i Göteborg.

Välkomna!

Har du några frågor maila gärna:
Samordnare
u.falk@raddningsmissionen.se

Tel: 0739-01 41 09

Den romska minoriteten

I Europa uppskattas den romska minoriteten till 12-15 miljoner.

Majoriteten av Europas romer lever under sämre livsvillkor på samtliga livsområden än majoritetsbefolkningen i alla EU länder. Förändring tar tid och kräver insatser på olika nivåer för att fattigdom och exkludering ska kunna brytas. I alla EU länder finns inkluderingsstrategier som verkar inom flertalet områden så som;

Utbildning

Arbete

Bostad

Hälsa

Delaktighet och inflytande

Öppna förskolan är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Räddningsmission och Social Resursförvaltning, i projektet finns även Matteuskyrkan, Saronkyrkan samt Fiskebäcks missionskyrka med i partnerskap.

Vi samverkar utifrån barnperspektivet och erbjuder öppen förskola för gruppen Utsatta EU-medborgare. I verksamheten är alla i grupperna välkomna men vi fokuserar särskilt på romsk delaktighet och med aktiviteter som kan stärka relation till skola och utbildning.

Vi vill erbjuda ett tryggt alternativ för de barn vi möter och tillsammans med barnens föräldrar och övriga aktörer bidra till att de får verktyg för framtiden.

Vägbeskrivning

Adress

Djurgårdsgatan 17, Göteborg

 Vägbeskrivning

Spårvagn 3, 9, 11

Hållplats: Stigbergstorget

Har du några frågor maila gärna:

Samordnare
u.falk@raddningsmissionen.se

Tel: 0739-01 41 08

Mer information

Läs mera om detta på räddningsmissionens hemsida.