Gudstjänst varje söndag kl 11:00.

Nu på söndag firar vi Gudstjänst igen. Välkommen!

 

__________________________________

Kom gärna lite innan gudstjänsten börjar (11:00) och varva ner lite.

Lovsång och musik

Vi tror mycket på musiken och sångens betydelse i livet. Att sjunga och spela till Guds ära är både viktigt och positivt för hela livet. Sången är ett av de djupare uttrycken för närvaro av ens inre. Den öppnar upp för mötet med Gud.

Kollekt och frivillig gåva

Som medlem i församlingen sätter man in en valfri summa på församlingens bankgiro varje månad. Under gudstjänsten ges också möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete, vilket inkluderar allt från vittnesbörd om Kristus och socialt stöd till utsatta grupper här i Majorna, Göteborg och utomlands.

Predikan/Betraktelse/reflektion

Bibeln är kyrkans heliga skrift. I den finns berättelser om Guds tilltal och kraft i människors liv i historien. Vi läser den med ett tydlig centrum i Jesus Kristus. Ur dess texter och tillsammans med den helige Andes direkta inspiration och relevant nutidsanalys formas en god predikan som hjälper en i livet. Prata gärna med någon under fikat om det du hört och upplevt. Man kan tycka olika!

Nattvard och bön

I bröd och vin tar vi emot Jesus Kristus själv (Matt 26:26-29) minns att han gav sig själv för att ge oss liv. I brödet och vinet möter vi honom tills dess han kommer åter i härlighet. Guds Ande gör oss levande genom Jesu löfte att vara närvarande och påminner om vårt uppdrag att dela med oss av det vi har till andra. Tid ges också för personlig förbön, ljuständning och lovsång. Enkel handpåläggning i Jesu namn inger mycket kraft. Att ta emot nattvarden är ett sätt att ta emot och bekänna sig till Jesus Kristus, att bli och förbli en kristen.

Shysst häng

Av och till äter vi tillsammans efter Gudstjänsten. Soppa, en macka, lite kaffe och kanske något till. Lär känna någon ny och häng lite med oss. Ha en fortsatt bra dag och välkommen tillbaka nästa söndag.

Dopet

Om man inte redan mottagit dopets tecken i någon kristen kyrka så uppmuntrar vi att låta döpa sig till Jesus Kristus. Dopet är tillsammans med nattvarden de två synliga tecken som Kristus i bibeln uppmuntrar oss att ta till oss. Till skillnad från nattvarden så är dopet en engångsföreteelse. Dopet kan ske antingen ute i en sjö, havet eller inne i en kyrka.