Kalender

Gudstjänst/Träffar/evenemang/konserter

Här återfinns dels tid och plats för de träffar och evenemang som Matteuskyrkan Majorna anordnar, så som föreläsningar, gemensam bön, utställningar, konserter, men också andra händelser som på ett eller annat sätt har relation till kyrkan. Den närmast förekommande händelsen i kalendern annonseras också överst på startsidan och på Facebook/twitter.

Kalendarium Matteuskyrkan våren 2020

Januari
12 S Daniel G1, 
19 S Tobias, Barnkyrka, G3, F1
24-25 Ungdomsläger (tobias, daniel)
26 S Daniel, G4
29 Nattvardsutbildning/träning* 
31 Fredagssamtal (styrelsen håller i)

Februari
2 S Tobias, Barnkyrka G2, F2
9 S G1
16 S Tobias, Barnkyrka, G3, F3
23 S Daniel, G4

Mars 
1 S Barnkyrka Daniel G2, F1
8 S G1
12 Samtal i rymden – Vad är tro och vad är vetande? 
13 Fredagssamtal
14 En stilla dag – Retreat i Matteuskyrkan
15 S Barnkyrka Tobias G3 F2
22 S Daniel G4 
29 S Barnkyrka Tobias G1 F3 Årsmöte

April
2 Samtal i rymden – Vad talar för att Gud finns – och vad talar emot? 
5 S G3
11 Midnattsmässa Tobias  (Daniel)
12 S Påskdagen Barnkyrka Daniel  (Tobias) G2 FESTMÅLTID
17 Fredagssamtal
19 S Tobias G4
26 S Barnkyrka Daniel G1 F1

Maj
3 S G2
7 Samtal i rymden – Jesu uppståndelse – är det rimligt att tro på denna berättelse? 
10 S Barnkyrka Tobias G3 F2
17 S Daniel G4
22 Fredagsamtal
24 S Barnkyrka Tobias G1 F3
31 S Daniel  G2

Juni
7 S Barnkyrka Daniel G4 F1
14 S Tobias G3

Varje tisdag soppmässa kl 18:00 + öppet hus torsdagar kl 16:30