Medarbetare

Vi ser alla medlemmar i församlingen som medarbetare i församlingens verksamhet. Alla bidrar på olika sätt, och utifrån ens situation i vår verksamhet som syftar till att inspirera till älska Gud, älska livet och älska människor med hjälp av Jesus Kristus och varandra. Viktiga funktioner är smågruppsledare, ljud och bild, webservice, barnkyrka, fikagrupper, olika typer av värdar, musiker, förbönstjänst, socialarbetare, mfl.

Till vissa särskilda funktioner finns det anställda och förtroendevalda medarbetare.

Anställda:

Janne Petrussson, fastighetsskötare/vaktmästare

Daniel Korol, föreståndare/pastor

Församlingens styrelse:

Pär Hagström  ordförande/ledamot

Mia Fernros  vice ordförande/ledamot

Bo Erlandsson Ledamot

Maria Svedberg Ledamot

Ingegerd Green  ledamot

Byggnadsföreningens styrelse:

Alexander Jakobsson  ledamot

Kalle Sandbreck  kassör/ledamot

Lovisa Smedjebäck   ledamot

Janne Petrusson  ledamot

 

Valberedningen:

Therese Svedberg  ledamot

Anton Anderi ledamot

David Ivarsson  ledamot

Övriga förtroendevalda:

Ulf Moström  Kassör