Medarbetare

Vi ser alla medlemmar i församlingen som medarbetare i församlingens verksamhet. Alla bidrar på olika sätt, och utifrån ens situation i vår verksamhet som syftar till att inspirera till älska Gud, älska livet och älska människor med hjälp av Jesus Kristus och varandra. Viktiga funktioner är smågruppsledare, ljud och bild, webservice, barnkyrka, fikagrupper, olika typer av värdar, musiker, förbönstjänst, socialarbetare, mfl.

Till vissa särskilda funktioner finns det anställda och förtroendevalda medarbetare.

Anställda:

Janne Petrussson, fastighetsskötare/vaktmästare

Daniel Korol, Pastor/föreståndare

Församlingens styrele

Pär Hagström  ordförande/ledamot

Mia Fernros  vice ordförande/ledamot

Bo Erlandsson Ledamot

Maria Svedberg Ledamot

Ingegerd Green  ledamot

Byggnadsföreningens styrelse:

Daniel Emgård  ledamot

Kalle Sandbreck  kassör/ledamot

Anton Anderi  ledamot

Cecilia Ledamot

Therese Svedberg ledamot

Janne Petrusson  ledamot

 

Valberedningen:

Therese Svedberg  ledamot

Anton Anderi ledamot

David Ivarsson  ledamot

Övriga förtroendevalda:

Ulf Moström  Kassör