Smågrupper

Att komma med i en smågrupp är mycket positivt för livet. Det hjälper en att be och utveckla relationen till Gud, livet och andra människor på ett lite personligare sätt än vad söndagens gudstjänst kan möjliggöra. Här i Matteuskyrkan uppmuntrar vi alla att vara med i någon form av smågrupp, dvs någon form av mindre och lite personligare sammanhang med syfte att utveckla och fördjupa tron. Även om inte alla idagsläget har inte samma möjlighet att vara med i en smågrupp, inte sällan pga mycket roddande med småbarn, så finns det alltid något sätt som kan fungera.

En smågrupp är en grupp på ca 10 personer som träffas en vardagkväll varje eller varannan vecka. En enkel kopp te och mingel inleder oftast samlingen, som sedan följs av samtal om hur ens relation till Gud, livet och andra kan utvecklas och fördjupas utifrån en specifik fråga/tema – ibland inspirerat från söndagens predikan.

Hjärna: – Var det något som provocerade, stimulerade, var nytt, något jag inte håller med om…?
Hjärta: – Var det något som berörde mig? Vad vill jag egentligen?
Händer: – Hur påverkar detta mitt liv, beteende, attityder görande?

Samlingen avslutas med bön. En smågruppssamling brukar ta ca 1,5 timme.

Är du ny i tron är detta ett mycket bra sätt att konkretisera tron, lära av andra och hjälpa en att följa Jesus Kristus.

Varje smågruppsledare är med på en ledarsamling i kyrkan en gång varannan månad. Intresse för att att komma med i en smågrupp anmäler man till någon värd eller pastor på söndagar i kyrkan. Nya smågrupper bildas efter hand.