Om

Matteuskyrkan i Majorna är en kristen församling som är ansluten både till Svenska kyrkan (EFS) och till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Med vår dubbla tillhörighet får olika traditioner plats i våra gudstjänster och det blir ett uttryck för öppenhet, nyfikenhet, kärlek och samhörighet till hela kristenheten.

Vi är övertygade om att kyrkan berikas av och skapas genom att människor delar erfarenheter av livet och av Gud med varandra. Vi välkomnar varmt nya perspektiv och röster i vår gemenskap och hoppas att du vill bidra med din röst, dina drömmar och dina erfarenheter.

Matteuskyrkan är först och främst människor. Vi firar Gudstjänst tillsammans, vi hjälper andra och varandra tillsammans, och vi försöker leva våra liv tillsammans. Vi är olika människor i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter.

Alla är välkomna.

oavsett tro.

oavsett tvivel.

oavsett liv.

vår historia

Matteuskyrkan Majorna är en relativt nybildad kristen församling i Göteborg som sedan september 2012 är dubbelanslutet till både frikyrkligheten via EFK och Svenska kyrkan via EFS. I Maj 2004 startade vi med syftet att bli en relevant och varm kristen gemenskap för alla som är sugna på relationen till Gud och Jesus Kristus, inte minst människor utan eller med liten erfarenhet av kyrka. Mellan 2002 och 2004 fördes öppna samtal om församlingens inriktning, centrala värden och organisation under projektnamnet; Projekt Majorna, vilket 2004 sammanfattades i nya ekumeniska stadgar och församlingsordning . Matteuskyrkan fick då överta lokalerna på Djurgårdsgatan från en liten grupp människor som då utgjorde den 100 år gamla baptistförsamlingen Betelkyrkan. Lokalerna renoverades och blev riktigt bra om vi får säga det själva. Under hela nyetabelringsprocessen har Saronförsamlingen i Göteborg varit med och stöttat på olika sätt.

Precis som alla kristna kyrkor leder vi ytterst tillbaka vår historia till de äldsta kristna församlingarna och deras bekännelse av Jesus Kristus och den apostoliska tron. Vi är på samfundsnivå anslutna till både ett frikyrkligt sammanhang (Evangeliska Frikyrkan, EFK) och till Svenska kyrkan (via EFS) och låter båda dessa traditioner få finns med i församlingen i ömsesidig respekt och lärande. Organisatoriskt är vi alltså en ideell förening i Göteborg som värnar om goda relationer till både Svenska kyrkan och Frikyrkan. Vi är också med i Göteborgs kristna råd, där också katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och andra frikyrkosamfund finns med (GKS).

Det kristna budskapet om förlåtesle, jämlikhet och livskraft genom Jesus Kristus har sedan 2000 år tillbaka berört och berikat många människor runt om på jorden. Tyvärr har kyrkan inte alltid förmått att gestalta denna frihet och kärlek på ett bra sätt, utan makt och korruption har allt för ofta förvanskat den positiva energin i evangeliet till något annat än vad människor erfarit i mötet med Gud.

En av anledningarna till detta kan vara att det liv och budskap som upplevdes som frihet och kärlek i en generations kultur inte alltid förstås på samma sätt av kommande generationer. Därför är det viktigt att översätta och gestalta evangeliet på ett förståligt och befriande sätt in i varje kultur och sammanhang, precis som de första kristna generationerna gjorde. Tyvärr har vi inom kyrkan inte alltid arbetat så noga med detta, utan allt för ofta fastnat i stil, språk och frågeställningar som idag inte upplevs som relevanta för att stödja ett gott liv i gemenskap med Gud och människor.

Kanske är det därför som många svenskar idag tror på Gud men känner sig främmande för att söka hjälp med att finna Gud (i brist på ett bättre pronomen) i kyrkan? Måste det fortsätta att vara så, eller kan vi återvinna kyrkan som en positiv och skön plats för människor att inspireras till kreativitet och kärlek, stötta varandra och möta Guds närvaro?

Vi tror att det går. Matteuskyrkan Majorna startades som ett rejält försök att göra just detta. Att inte isolera sig, utan sträcka sig utåt, inåt och uppåt för att älska Gud, älska livet och älska människor med hjälp av Jesus Kristus och varandra på sätt som stödjer livet, tron och vår vilja att tjäna utsatta människor i samhället.  Du är varmt välkommen att vara med!